Priser

De fleste kunder ønsker pakkepris på oppdraget som helhet. Dette avtaler jeg med den enkelte oppdragsgiver.

Noen oppdrag løses best med avtale om timebasert arbeid. Fakturert timepris er 1172 kr.