Priser

Ved avtale om timebasert arbeid fakturerer jeg 1250 kr per time.

Mange kunder ønsker en forhåndsavtalt pakkepris på oppdraget. Dette avtaler jeg med den enkelte oppdragsgiver.