Bøker

Forsiden av boka om Moria: I oransje ramme er et fotografi fra standen på Lesvos. En haug redningsvester former en trekant som et knalloransje signal om fare mot en dramatisk bakgrunn me mørke, truende skyer. Den oransje trekanten kan også minne om et bål.

Moria. På innsiden av Europas største flyktningleir

Moria er ikke bare er navnet på historiens største flyktningleir i Europa, men også selve symbolet på en krise som setter våre verdier og vår humanitet på prøve. Jeg har skrevet denne boka sammen med psykolog og hjelpearbeider Katrin Glatz Brubakk, som kjenner Moria bedre enn noen andre i Norge. Utgis på Forlaget Press i mars 2023.

I 2015 kollapset flyktningapparatet i Europa. Moria, på den greske øya Lesvos, ble raskt selve symbolet på krisen i den moderne europeiske flyktningpolitikken. På det meste har leiren, opprinnelig bygd for 3000, huset over 20 000 mennesker som har levd under katastrofale forhold, psykisk og fysisk. Siden er politikken blitt stadig strengere, leiren mer lukket – og fremtiden til menneskene som søker trygghet i Europa, mer usikker enn noen gang. 

Boka lar oss møte mennesker som Katrin har blitt kjent med gjennom tolv opphold som frivillig og profesjonell hjelpearbeider, og vi følger deres kamp for å holde ut livet i Moria. Samtidig tar vi et skritt tilbake og løfter psykologiske, politiske og historiske perspektiv som setter enkelthistoriene og leiren i en større sammenheng.

Med forlagets ord: Moria. På innsiden av Europas største flyktningleir er en usedvanlig rik og innsiktsfull fremstilling av et av de viktigste og mest dramatiske kapitlene i den europeiske samtidshistorien – og en kraftfull utfordring av norsk offentlighet. 

Koronavåren

Koronavårens forside. Grønn bakgrunnsfarge med tittel i hvitt.  Svart-hvitt portrettfoto av de sju menneskene boka følger, er plassert i sirkler av ulik størrelse på forsiden.

Intervjubasert dokumentarbok utgitt på Museumsforlaget i 2020. Gjennom opplevelsene og refleksjonene til fem mennesker fra ulike deler av arbeidslivet, ser vi hvordan det norske samfunnet reagerte da korona nærmet seg landets grenser og etter hvert skapte  unntakstilstand for oss alle. Boka følger nyhetsbildet og kobler hovedpersonenes og forfatternes private opplevelser til det hendelsesforløpet vi alle var en del av.

Hva skjedde egentlig mellom februar og juni 2020? Hvem var vi før korona, hvordan reagerte vi da livet ble forandret? Hvordan var det å ikke kunne besøke en mor på sykehjem, hva gikk gjennom hodet til helsearbeiderne og de ansatte i matbutikkene da angsten var som størst, hvordan greide utelivsgründere seg da alt stanset? Hva med de som ble permittert fra jobb, de som sjonglerte hjemmekontor og familieliv, eller de single som ble helt, helt alene da vi bare skulle holde oss hjemme? Hva tenkte vi egentlig den gang, da vi ikke visste hva som lå foran oss? Koronavåren gir oss svar på disse spørsmålene

Da jeg og medforfatter Randi Lillealtern skrev boka, trodde vi at det mest interessante med dokumentarprosjektet var å vise hvordan holdninger og atferd endret seg i møte med en ukjent unntakstilstand. I ettertid ser vi at det kanskje er like verdifullt å ha dokumentert hvordan samfunnet så ut før korona. Reaksjonene våre da koronatiltakene ble innført, forteller også denne historien.

Dette dokumentarprosjektet resulterte ikke bare i bok, men ble i tillegg formidlet i en podkastserie, som ble publisert hos Adresseavisen: Da alt stanset.

Motiverte folk skaper mest, Norservice i vekst gjennom 50 år

Oppdragsbok, utgitt i 2011. Du finner den hos Nasjonalbiblioteket. Historien til attføringsbedriften Norservice as, som ble startet under navnet A/S Yrkesvalghemmedes Industri (YVI),  henger tett sammen med utviklingen av det norske velferdssamfunnet. En grundig gjennomgang av bedriftens arkiv, intervjuer med aktuelle kilder og samarbeid med redaksjonskomiteens helsehistoriker, Erik Ingebrigtsen, resulterte i ei bok som er lesverdig utover det rent bedriftshistoriske.

Redaksjonskomiteens leder Grete Haug ga prosjektet følgende skussmål:

Forfatter Guro Kulset Merakerås var en drøm å samarbeide med, både for redaksjonskomiteen og bokens mange kilder. Fordi hun behersker kunsten å lytte og stille gode spørsmål som settes inn i en større sammenheng, fant Merakerås tråden som gjorde bedriftshistorien vår til en spennende fortelling. Hennes uvanlig sikre penn ga bedriften en bok vi har stor nytte og glede av, både internt og eksternt.